<>

SUOMEN SOMALITV:N TAUSTA JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Suomen Somalitelevisio

 Hämeentie 32 00530 Hki

 Suomen Somalitelevisio on syksyllä 2012 aloittanut televisio-ohjelma, joka lähetetään pääkaupunkiseudulla näkyvällä kaapelikanava DINATV:llä. Ko. kanavaa voi seurata ilmaiseksi n. 320 000 taloudessa.

 Kansan Radioliitto on vailla säännöllisiä avustuksia toimiva, yhteisökanava Helsingin Lähiradiota ja Internet-kanavaa, monivisio.fi, ylläpitävä kansalaisjärjestö.

 DINATV on ammattikorkeakoulu Arcadan ylläpitämä epäkaupallinen kaapelitelevisio- kanava.

 Suomen Somalitelevisio-ohjelma on, alusta asti, tuotettu, kuvattu ja editoitu Kansan Radioliitto ry tiloissa ja kalustolla (mm. kamerat, kuvausvalot, editointilaitteet). Näin ollen KaRa on tosiasiallisesti kustantanut kaikki kulut, mitkä ohjelmatoiminnasta on tullut.

 Itse sisältö ja kaikki työpanosta vaativat tehtävät on tuotettu pääosin somalialaistaustaisten vapaaehtoisaktiivien voimin. Tällä hetkellä, marraskuu 2013, on tuotettu ja lähetetty yli 50 tunnin mittaista ohjelmaa. Ohjelmat lähetetään perjantai-iltaisin ja ne uusitaan viikonlopun aikana kahdesti, joten lähetystunteja on ollut noin 150. Vapaaehtoistyötä yhden ohjelman valmistuminen vaatii 20 - 30 tuntia.

Ohjelmat ovat pääosin koostuneet kotimaan uutisista ja haastatteluista sekä mitä moninaisimmista somaliyhteisön tilaisuuksista, viranomaistapaamisista ja seminaareista tehdyistä tallenteista.

 

Ohjelmarunko 2013:

 Noin 10 minuuttia kestävät viikon tärkeimmät uutiset.

 Ajankohtainen juttu (esim. asiantuntijoiden haastattelu, syrjinnästä, rasismista, työn ja koulutus hausta, tapahtumia, konferenssia, virallisia tai epävirallisia juhlia) joka kestää yleensä noin 20 minuuttia.

 Kuumatuoli niminen ohjelma jossa pohditaan ja pureskellaan positiivilla ja rakentavalla tavalla vaikeita asioita jotka ovat yhteiskunnalle hyvin tärkeä ja se kestää vaihtelevasti noin 15 minuuttia.

 Loput ovat tiedotusta (esim. vaaleista, kansan perinteisistä juhlista ja monikulttuurisista tapahtumista.

Ohjelmat on tuotettu pääosin somalinkielisinä, sillä niiden tekstittäminen tai dubbaaminen suomenkieliseksi on niin vaativa tehtävä, että vapaaehtoisvoimin siihen ei ole kyetty. Suomeksi tekstittäminen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä se mahdollistaisi myös kantaväestölle ohjelman seuraamisen ja tutustumisen Somaliyhteisön asioihin sekä somalialaiseen kulttuuriin.

Ohjelmien tekstittämisestä kantaväestön kielelle on muualla Euroopassa hyviä kokemuksia, mm. Tanskan Århusin Indvaernar TV:llä jossa melkein kaikki lähetykset tekstitetään tanskaksi. Tämä on lisännyt kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta ja omalta osaltaan vähentänyt ennakkoluuloja.

 

 

 

 

 

 

 


G3